Řemeslná rada Cechu KPT ČR

V roce 2011 byla ustanovena „Řemeslná rada Cechu KPT ČR“, která je složena ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT ČR , z řádných členů Cechu KPT ČR a ze jmenovaných členů. Úkolem rady je sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech a tyto jednou ročně prezentovat na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a tyto slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech.

Seznam členů:

Členové Cechu KPT ČR

Ivan Dvořák – předseda Řemeslné rady Cechu KPT ČR
Tel.: 777 609 700, ivan.dvorak@chrudim.cz

Jiří Vrňata
Tel.: 602 810 757, vrnatova@strechyvrnata.cz
Ing. Martin Maršík
Tel.: 736 765 620, marsik@fas-maniny.cz
Jaroslav Kousal
Tel.: 602 133 619, strechy@kousal.cz
Maroš Žáčik
Tel.|: 602 820 809, nsq@nsq.cz
Ing. Karel Stýblo
Tel.: 605 252 250, styblo@fortnastav.cz
Ing. Milan Koláčný
Tel.: 603 186 454, milan.kolacny@rbe.eu

Jmenovaní členové

Ing. Luboš Káně – 603 884 955,  lubos.kane@dek-cz.com
Ing. Libor Zdeněk – 603 884 972, libor.zdenek@dek-cz.com
doc. Ing. Šárka Šilarová , CSc.–  607 803 433, ssilarova@seznam.cz
doc Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. – 603 884 984, kutnar@kutnar.cz
Ing. Martin Hataj – 737 981 912, martin.hataj@cvut.cz
Ing. Martin Link –  601 080 264, link@puren.cz
Ing. Ladislav Bukovský – 603 415 462, lbukovsky@ckait.cz

Privilegovaní členové Cechu KPT ČR


Wienerberger s.r.o. /Tondach ČR/ - Rudolf Prus - 602 552 916, prus@tondach.cz

FAKRO CZECH s.r.o. - Jerzy Dylowicz - 606 412 969, j.dylowicz@fakro.cz

HPI - CZ spol.s.r.o. - Martin Chmelík - 724 515 711, martin.chmelik@hpi-cz.eu

Icynene Lapolla Central Europe a.s. - Lukáš Kmenta - 725 419 713, lkmenta@huntsmanbuilds.com

Betonpres a.s. - Radek Radovesnický - 606 071 969, radek.radovesnicky@betonpres.cz

PUREN s.r.o. - Ing. Arch. Luděk Kovář - 725 338 887,kovar@puren.cz

Metal Trade Comax, a.s. - Pavel Protiva - 724 418 402, prortiva@mtcomax.cz

BIOS s.r.o. - Ing. Martin Kirlík - 602 419 858, kirlik@biossro.cz