Jsme členy

O nás

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, spolek /dále jen Cech KPT ČR/ vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač, tesař a pokrývač plochých střech.

Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou „ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Hlavním mottem Cechu KPT ČR je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky, tímto mottem se musí řídit všichni členové, neboť tyto zásady jsou zakotveny ve Stanovách Cechu KPT ČR.

Cech KPT ČR je členem Hospodářské komory ČR, která je zřízena ze zákona a umožňuje připomínkovat nově vznikající zákony a jejich novelizace, v případě Cechu KPT ČR zejména živnostenského zákona a zákonů souvisejících s podnikáním členů Cechu KPT ČR, v těchto aktivitách jsme plně zapojeni.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek je otevřený všem kvalitním klempířům, pokrývačům, tesařům a pokrývačům plochých střech.

Záruka profesionální kvality členů Cechu KPT ČR

Dle této známky kvality, poznáte členy Cechu KPT ČR - kvalitní klempíře, pokrývače, tesaře a pokrývače plochých střech.

Najděte si ověřenou kvalitu služeb ve svém okolí.

Adresář členů cechu

Poslední videa

Vybrané ukázky