Inspektoři řemesel - odborný posudek


Odborný posudek inspektora řemesla Cechu KPT ČR nenahrazuje posudek soudního znalce a nezabývá se dodavatelsko - odběratelskými vztahy, má pouze odborný charakter a není rozhodujícím podkladem pro případné soudní jednání.

Minimální cena posudku je 5.000,- Kč bez DPH /21%/ + doprava (10,- Kč/km).

Posudek je vypracován písemně ve dvou vyhotoveních / časový horizont 4 - 6 týdnů/, včetně fotografií a je zaslán objednavateli poštou na dobírku / jedno vyhotovení je pro Cech KPT ČR /.

O přidělení objednávky inspektorovi řemesel Vás budeme písemně informovat, následně budete komunikovat již přímo s inspektorem řemesla.

    Objednávka odborného posudku

    Přiložit soubor (max.8mb)