Přihláška za řádného člena


CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR, spolek
PRAŽSKÁ 1279/18, 102 00 PRAHA 10

Po vyplnění tohoto online formuláře Vám zašleme emailem předvyplněnou přihlášku za řádného člena Cechu KPT ČR, kterou potom podepíšete.

    Online žádost

    Připojte soubory

    Fyzické osoby: živnostenské oprávnění pro některé z řemesel sdružovanýchv CECHU nebo jim nadřazené oprávnění, právnické osoby: platný výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění pro některé z řemesel sdružovaných v CECHU nebo jim nadřazené oprávnění, doklad o dosaženém vzdělání (výuční list / maturitní vysvědčení), reference a délka praxe v oboru a popis hlavní činnosti firmy v současné době, prohlášení o bezúhonnosti

    Přiložit soubory (max. 3mb/ 1soubor)
    Povolené formáty jsou: gif, png, jpg, jpeg, pdf