Jsme členy

Záruka profesionální kvality členů Cechu KPT ČR

Dle této známky kvality, poznáte členy Cechu KPT ČR - kvalitní klempíře, pokrývače, tesaře a pokrývače plochých střech.ražská

O nás

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, spolek /dále jen Cech KPT ČR/ vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač, tesař a pokrývač plochých střech.


Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou „ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Hlavním mottem Cechu KPT ČR je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky, tímto mottem se musí řídit všichni členové, neboť tyto zásady jsou zakotveny ve Stanovách Cechu KPT ČR.

Cech KPT ČR je členem Hospodářské komory ČR, která je zřízena ze zákona a umožňuje připomínkovat nově vznikající zákony a jejich novelizace, v případě Cechu KPT ČR zejména živnostenského zákona a zákonů souvisejících s podnikáním členů Cechu KPT ČR, v těchto aktivitách jsme plně zapojeni.

Spolupráce se středními odbornými učilišti, která vyučují obory pokrývač, klempíř a tesař je dlouholetá. Tyto školy jsou navíc zvláštními členy Cechu KPT ČR. Toto členství umožňuje vzájemnou informovanost o počtech učňů, kvalitě výuky a o odborné kvalitě absolventa – řemeslníka. Cech KPT ČR již několik let pořádá pro studenty soutěže odborných dovedností v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Cech KPT ČR zajišťuje prostřednictvím privilegovaných členů materiál pro odborný výcvik, řádní členové poskytují odborné praxe pro studenty a v neposlední řadě mají odborná učiliště k dispozici odborné publikace, které vydává Cech KPT ČR.

Spolupráce s výrobci střešních krytin je na velmi vysoké úrovni. Tato spolupráce přináší členům Cechu KPT ČR informovanost o nových výrobcích, materiálech a trendech v oborech s naší činností související.

Úspěchem Cechu KPT ČR je i skutečnost, že v dubnu roku 2001 byl vydán první díl odborné publikace „Pravidla pro pokrývání a provádění střech“. V roce 2003 následovalo vydání dalších dílů, a to "Základní pravidla pro klempířské práce", "Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby", "Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví". V roce 2014 vydal Cech KPT ČR další odbornou publikaci, a to "Pravidla pro navrhování a provádění střech", je to upravené a doplněné vydání prvního dílu, který vyšel v roce 2001. Další knihu, kterou Cech KPT ČR vydal  je "Historie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů", která byla pokřtěna v roce 2017. Poslední vydaná kniha Cechu KPT ČR je odborná publikace "Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí", která byla vydána v roce 2020. Veškerá tato publikační činnost jenom potvrzuje pracovní aktivitu členů Cechu KPT ČR.

Cech KPT ČR se pravidelně zúčastňuje specializované výstavy "Střechy Praha" a stavební výstavy v Brně, na těchto výstavách se Cech KPT ČR prezentuje na vlastních výstavních stáncích.

V Cechu KPT ČR pracují tzv. "Inspektoři řemesel", jsou to speciálně vyškolení členové, kteří zpracovávají řemeslné posudky na střechy.

V roce 2011 byla ustanovena "Řemeslná rada Cechu KPT ČR". Rada se skládá ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT ČR, z řádných členů Cechu KPT ČR a ze jmenovaných členů. Členové Řemeslné rady Cechu KPT ČR pracují na tvorbě nových odborných publikací a pořádají odborné webináře.

Cech KPT ČR se podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém trhu.

Úspěchem Cechu KPT ČR je i skutečnost, že v dubnu roku 2001 byl vydán první díl odborné publikace „Pravidla pro pokrývání a provádění střech“. V roce 2003 následovalo vydání dalších dílů , a to "Základní pravidla pro klempířské práce", "Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby", "Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví". V roce 2014 vydal Cech KPT ČR další odbornou publikaci, a to "Pravidla pro navrhování a provádění střech", je to upravené a doplněné vydání prvního dílu, který vyšel v roce 2001. Další knihu, kterou Cech KPT ČR vydal  je "Historie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů", která byla pokřtěna v roce 2017. Poslední vydaná kniha Cechu KPT ČR je odborná publikace "Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí", která byla vydána v roce 2020. Veškerá tato publikační činnost jenom potvrzuje pracovní aktivitu členů Cechu KPT ČR.

Cech se pravidelně zúčastňuje specializované výstavy "Střechy Praha" a stavební výstavy v Brně, na těchto výstavách se Cech KPT ČR prezentuje na vlastních výstavních stáncích.

V Cechu KPT ČR pracují tzv. "Inspektoři řemesel", jsou to speciálně vyškolení členové, kteří vypracovávají posudky na střechy.

V roce 2011 byla ustanovena  "Řemeslná rada Cechu KPT ČR". Rada se skládá ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT ČR,z řádných členů Cechu KPT ČR a ze jmenovaných členů. Rada má za úkol sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech a tyto jednou ročně prezentuje na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a tyto slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech.

Cech KPT ČR se podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém trhu.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek je otevřený všem kvalitním klempířům, pokrývačům a tesařům.