Čestní členové

Ing. Milan Pazour

Osická 220/9
198 00 Praha 9
Tel.: 602220301
E-mail.: mipaz@mybox.cz