Chráněno: Stručný výklad § 136 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti