Odborné vzdělávání

Kvalifikace tesař

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí č. j. 10401/11/03700/300 Ministerstva průmyslu a obchodu má oprávnění provádět zkoušky dílčí kvalifikace  Tesař (kód: 36-051-H).

Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru tesař nebo absolvoval rekvalifikační kurz.

Získání dokladu o zkoušce Tesař představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného zhotovování, montáže, demontáže a údržby dřevěných konstrukcí, prvků a bednění.

Po vykonání této zkoušky je možné získat výuční list v oboru tesař, aniž by zájemce musel „chodit“ do školy.

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (http://www.cech-kpt.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Zkouška je jednodenní nebo je rozložena do dvou dnů. Místem vykonání zkoušky je Brno. Nově připravujeme možnost zkoušky provádět členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů také Jihočeském kraji (Tesařství Šnajdr, Komařice).

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.


Více informací, přihlášku a rozhodnutí o udělení akreditace lze nalézt v dokumentech ke stažení

Odkazy na další informace o kvalifikaci tesař:

http://www.hamrozi.cz/

http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/zkousky-dle-zakona-c-179-2006-sb/tesar/tesar.aspx

http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/zkousky-dle-zakona-c-179-2006-sb/zkousky-dle-zakona-179-06-sb/chap_14414/zakon-c-1792006-sb.aspx

http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/zkousky-dle-zakona-c-179-2006-sb/zkousky-dle-zakona-179-06-sb/zakon-c-1792006-sb.aspx

http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/zkousky-dle-zakona-c-179-2006-sb/zkousky-dle-zakona-179-06-sb/chap_12012/zakon-c-1792006-sb.aspx