05.09.2022

28. valná hromada Cechu KPT ČR - program

Datum konání: 30.9.2022 - 10.00 hodin

Místo konání: Pivovar Dašice CZ s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice

11.11.2021

Setkání ředitelů středních škol - Humpolec 19.10.2022 - pozvánka

Datum konání: 19. 10. 2022 - 10.00 hodin

Místo konání: Česká zemědělská akademie, střední škola, Školní 764, 396 01 Humpolec /ředitelství školy - klubovna/

Střechy Praha

Inspektoři řemesel - odborný posudek

Odborný posudek inspektora řemesla Cechu KPT ČR nenahrazuje posudek soudního znalce a nezabývá se dodavatelsko - odběratelskými vztahy, má pouze odborný charakter a není rozhodujícím podkladem pro případné soudní jednání.
Minimální cena posudku je 5.000,- Kč bez DPH /21%/ + doprava (10,- Kč/km).
Posudek je vypracován písemně ve dvou vyhotoveních / časový horizont  4 - 6 týdnů/, včetně fotografií a je zaslán objednavateli poštou na dobírku / jedno vyhotovení je pro Cech KPT ČR /.


Vyplněnou objednávku odborného posudku zasílejte na e-mail: cech@cech-kpt.cz.- o přidělení objednávky inspektorovi řemesel Vás budeme písemně informovat, následně budete komunikovat již přímo s inspektorem řemesla.

Pokud potřebujete s objednávkou pomoci nebo máte dotazy, volejte na tel: 725 137 590 - tajemnice Ladislava Kašpárková DudkováObjednvka_odbornho_posudku_4.doc