Inspektoři řemesel - odborný posudek

Odborný posudek inspektora řemesla Cechu KPT ČR nenahrazuje posudek soudního znalce a nezabývá se dodavatelsko - odběratelskými vztahy, má pouze odborný charakter a není rozhodujícím podkladem pro případné soudní jednání.
Minimální cena posudku je 5.000,- Kč bez DPH /21%/ + doprava (10,- Kč/km).
Posudek je vypracován písemně ve dvou vyhotoveních, včetně fotografií a je zaslán objednavateli poštou na dobírku / jedno vyhotovení je pro Cech KPT ČR /.


Objednávka odborného posudku:

Mobilní telefon: 725 137 590
E-mail.: cech@cech-kpt.czObjednvka_odbornho_posudku_4.doc