13.11.2020

Řemeslná rada Cechu KPT ČR - odkaz na webinář

Webinář k vydání nové knihy "Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí"
Spustit video>

30.04.2020

ROZHLEDNA - Ústecký region - pan Andráš

Když člen Cechu dělá svou práci srdcem V Českém středohoří vyrostla nová atrakce, kterou je rozhledna na Lucemburkově kopci. Vypíná se ve výšce 550 m n. m. nad Malečovem a z jejího nejvyššího patra uvidíte nejen České středohoří, ale i Děčínskou...

Informace o cechu

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař.

Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou „ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Hlavním mottem Cechu KPT ČR je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky , tímto mottem se musí řídit všichni naši členové neboť tyto zásady jsou zakotveny ve Stanovách Cechu KPT ČR.

Jsme členy Hospodářské komory ČR, která je zřízena ze zákona a umožňuje připomínkovat nově vznikající zákony a jejich novelizace, v případě našeho Cechu KPT zejména živnostenského zákona a zákonů souvisejících s podnikáním členů Cechu KPT, v těchto aktivitách jsme plně zapojeni.
Cech KPT ČR je také členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR /AMSP ČR/. Člen představenstva Cechu KPT ČR je členem dozorčí rady AMSP ČR. Jsme zapojeni téměř ve všech aktivitách, které vyvíjí AMSP ČR, jako je Rok řemesel, Rodinná firma atd.

Spolupráce se středními odbornými učilišti, která vyučují obory pokrývač, klempíř a tesař je dlouholetá. Tyto školy jsou navíc našimi zvláštními členy. Toto členství umožňuje vzájemnou informovanost o počtech učňů, kvalitě výuky a o odborné kvalitě absolventa – řemeslníka. Cech KPT ČR již několik let pořádá pro studenty soutěže odborných dovedností, zajišťuje prostřednictvím privilegovaných členů materiál pro odborný výcvik, řádní členové Cechu KPT ČR poskytují odborné praxe pro studenty a v neposlední řadě mají odborná učiliště k dispozici odborné publikace, které vydává Cech KPT ČR.

Spolupráce s výrobci střešních krytin je na velmi vysoké úrovni. Tato spolupráce přináší našim členům informovanost o nových výrobcích, materiálech a trendech v oborech s naší činnosti související.


Úspěchem Cechu KPT je i skutečnost, že v dubnu roku 2001 byl vydán první díl odborné publikace „Pravidla pro pokrývání a provádění střech“. V roce 2003 následovalo vydání dalších dílů , a to "Základní pravidla pro klempířské práce", !Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby", !Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví". V roce 2014 vydal Cech KPT ČR další odbornou publikaci, a to "Pravidla pro navrhování a provádění střech", je to upravené a doplněné vydání prvního dílu, který vyšel v roce 2001. Zatím poslední knihou, který vydal Cech KPT ČR je "Historie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů!, která byla pokřtěna v roce 2017.Veškerá tato publikační činnost jenom potvrzuje pracovní aktivitu členů Cechu KPT ČR.

Cech KPT se pravidelně zúčastňuje specializované výstavy "Střechy Praha" a stavební výstavy v Brně, kde se prezentuje na vlastním výstavním stánku.

V Cechu KPT pracují tzv. "Inspektoři řemesel", jsou to speciálně vyškolení členové, kteří vypracovávají posudky na střechy.

V roce 2011 byla ustanovena tzv. "Řemeslná rada Cechu KPT". Tato rada je složena ze zástupců privilegovaných členů Cechu KPT a z řádných členů Cechu KPT. Rada má za úkol sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech a tyto jednou ročně prezentuje na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a tyto slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech.

Cech KPT ČR se dále podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém trhu.


Cech KPT je otevřený všem kvalitním klempířům, pokrývačům a tesařům.