O nás

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, spolek /dále jen Cech/ vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař.

Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou „ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Hlavním mottem Cechu je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky , tímto mottem se musí řídit všichni členové, neboť tyto zásady jsou zakotveny ve Stanovách Cechu.

Cech je členem Hospodářské komory ČR, která je zřízena ze zákona a umožňuje připomínkovat nově vznikající zákony a jejich novelizace, v případě Cechu zejména živnostenského zákona a zákonů souvisejících s podnikáním členů Cechu, v těchto aktivitách jsme plně zapojeni.


Cech je také členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jsme zapojeni téměř ve všech aktivitách, které vyvíjí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, jako je Rok řemesel, Rodinná firma atd.

Spolupráce se středními odbornými učilišti, která vyučují obory pokrývač, klempíř a tesař je dlouholetá. Tyto školy jsou navíc zvláštními členy Cechu. Toto členství umožňuje vzájemnou informovanost o počtech učňů, kvalitě výuky a o odborné kvalitě absolventa – řemeslníka. Cech již několik let pořádá pro studenty soutěže odborných dovedností v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Cech zajišťuje prostřednictvím privilegovaných členů materiál pro odborný výcvik, řádní členové poskytují odborné praxe pro studenty a v neposlední řadě mají odborná učiliště k dispozici odborné publikace, které vydává Cech.

Spolupráce s výrobci střešních krytin je na velmi vysoké úrovni. Tato spolupráce přináší členům Cechu informovanost o nových výrobcích, materiálech a trendech v oborech s naší činnosti související.


Úspěchem Cechu je i skutečnost, že v dubnu roku 2001 byl vydán první díl odborné publikace „Pravidla pro pokrývání a provádění střech“. V roce 2003 následovalo vydání dalších dílů , a to "Základní pravidla pro klempířské práce", "Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby", "Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví". V roce 2014 vydal Cech další odbornou publikaci, a to "Pravidla pro navrhování a provádění střech", je to upravené a doplněné vydání prvního dílu, který vyšel v roce 2001. Další knihu, kterou Cech vydal  je "Historie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů", která byla pokřtěna v roce 2017. Poslední vydaná kniha Cechu je odborná publikace "Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí", která byla vydána v roce 2020. Veškerá tato publikační činnost jenom potvrzuje pracovní aktivitu členů Cechu.

Cech se pravidelně zúčastňuje specializované výstavy "Střechy Praha" a stavební výstavy v Brně, na těchto výstavách se Cech prezentuje na vlastních výstavních stáncích.

V Cechu pracují tzv. "Inspektoři řemesel", jsou to speciálně vyškolení členové, kteří vypracovávají posudky na střechy.

V roce 2011 byla ustanovena  "Řemeslná rada Cechu KPT ČR". Rada se skládá ze zástupců privilegovaných členů Cechu,z řádných členů Cechu a ze jmenovaných členů. Rada má za úkol sbírat poznatky a problémy, co se týče realizací střech a tyto jednou ročně prezentuje na fóru. Na toto fórum má přístup celá odborná a řemeslná veřejnost v oboru střech. Závěry a poznatky z tohoto fóra jsou technicky zpracovány a tyto slouží jako podněty pro výrobce a pro celou odbornou a řemeslnou veřejnost v oboru střech.

Cech se podílí na organizování řady projektů a podporuje uvádění novinek na českém trhu.


Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek je otevřený všem kvalitním klempířům, pokrývačům a tesařům.