Zvláštní členové

Střední škola technická

Zelený pruh 1294
147 08 Praha 4
Tel.: 244 007 008
e-mail: dmatonoha@zelenypruh.cz


Podrobnosti o členu:

Dobrý den vážení zájemci, žáci, rodiče, řemeslníci a technici,

mám milou povinnost představit Vám Střední školu technickou, Zelený pruh, Praha 4. Jsme nejstarší školou vyučující stavební, strojírenská a elektrotechnická řemesla v Praze. V tomto školním roce zahajujeme oslavy 60. výročí od jejího vzniku. Za tuto dlouhou dobu jsme připravili do života více jak 60.000 absolventů. Vyučujeme a postupně obnovujeme tradiční řemesla od zedníka a tesaře po kameníka, což jsou nejstarší stavařská řemesla, která stála u zrodu těch nejkrásnějších měst České republiky, včetně stověžaté matičky Prahy. Perspektiva těchto tradičních řemeslných oborů je dána mimo jiné právě i tím, že někdo bude muset i v budoucnu krásu našeho hlavního města nadále udržovat. Bez zručných odborníků to prostě nepůjde. Celá řada našich absolventů se dodnes hrdě prochází po Praze a celých Čechách a vidí jak výsledky jejich práce ráda užívá a obdivuje naše společnost i její návštěvníci ze zahraničí. Není lepší odměny za vlastní práci než uznání a užitek pro veřejnost. Naši pedagogové a zaměstnanci si rozhodně za výsledky své činnosti úctu zaslouží.


Kromě tradičních řemesel udržujeme i krok s dobou, která se vyvíjí stále rychleji. Naši absolventi maturitních oborů a řemeslných oborů zvládají i ty nejnovější technologie a moderní materiály. Pro studijní obory stavebnictví a mechanik elektroinstalatérských zařízení by to ani jinak nebylo možné, neboť jejich denním chlebem je právě využívání nových technologií a materiálů při výstavbě a budování složitých staveb a zařízení. Bez solárního systému či rekuperace tepla si dnes nedovedeme některé typy staveb vůbec představit. Pro pochopení a zvládnutí těch nejsložitějších sestav jsme vybudovali s využitím evropských prostředků programu OPPA supermoderní učební pomůcku - polygon MIEZ. Na tomto polygonu mají naši žáci možnost se s těmito složitými sestavami postupně seznámit. Pochopí jejich vazby a naučí se výhody různých variant jejich propojení tak, aby poskytli správnou odpověď na požadavky investorů a zákazníků ještě před jejich finální volbou správného systému technického zařízení budov - výtápění, klimatizace, alternativního zásobování energií a podobně.


Zdaleka jsem Vám nestihl sdělit ani polovinu potřebných informací o největší stavební, strojírenské a elektrotechnické škole v Praze, ale takovou informaci nelze vměstnat do pár řádků. Na to je třeba naši školu vidět a navštívit ve dnech otevřených dveří nebo na základě individuální dohody. Zde můžete získat veškeré informace, které jsou důležité právě pro Vás. I touto cestou Vás zvu - přijďte se podívat, jak jsme se změnili my i naše škola. Ať již jde o školní vzdělávací program "Líheň zručnosti" pro žáky základních škol, získání výučních listů nebo maturitních vysvědčení v celé řadě oborů, které se u nás vyučují. Také se musím zmínit o rekvalifikaci nebo zkouškách profesní způsobilosti v řemeslných dovednostech, sváření, při práci s elektrikou, výpočetní technikou nebo o zlepšení jazykových schopností.


Pro naše absolventy, které rádi vídáme i na všech akcích školy, jsme zřídili kontaktní emailovou adresu. Na ni uvítáme jejich životní příběhy dokumentující jejich zkušenosti s řemeslem a technickými znalostmi získanými na naší škole. Zde také shromažďujeme kontakty, abychom mohli všechny pozvat na akce pořádané k 60. výročí založení školy.


S přátelským pozdravem


Ing. Drahoslav Matonoha
ředitel SŠT

 


aktualizovan_SKRIPTA_2015.pdf