Zvláštní členové

Střední odborné učiliště stavební Plzeň

adresa: Borská 55, 301 00 Plzeň   mapa

email: sou@souplzen.cz

telefon: 373730030

Podrobnosti o členu:

SOU stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno 1. července 1984 a po sloučení s dalšími dvěma plzeňskými stavebními učilišti v letech 1996 a 1998 je v současné době jediným zařízením v Plzeňském kraji specializovaným na výuku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na stavebnictví. V současné době se na naší škole vzdělává více než 500 žáků, a to v devíti oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem (včetně dvou oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a ve dvou oborech nástavbového studia poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Areál učiliště byl dobudován na počátku 90. let, v Plzeňském kraji tedy patří k nejnovějším a nejmodernějším. Jeho součástmi jsou budova školy, budova domova mládeže, kuchyně a jídelna, multifunkční sál, tělocvična s posilovnou a hernou stolního tenisu a rovněž venkovní sportoviště. Odborný výcvik probíhá jednak v dílnách, které se nacházejí v Borské, Harantově, Jateční a Křimické ulici, a jednak přímo na stavbách v Plzni a v jejím okolí.


SOU stavební, Plzeň, Borská 55 je díky své velikosti a dostatečnému počtu žáků školou náležitě ekonomicky zajištěnou, a tím i patřičně stabilní. Stejně tak se svého budoucího uplatnění nemusejí jakkoli obávat ani naši absolventi.


zdroj: www.souplzen.cz