Aktuální informace

19.09.2019

Ústecký region - obnova krovu budovy Kalicha v Litoměřicích

Informace pro portál PROPAMÁTKY - poskytl Zdeněk Oravec, přednosta Ústeckého regionu

V letošním roce probíhají přípravné práce pro obnovu krovu budovy Kalicha v Litoměřicích, kde v současné době sídlí Městský úřad.
Podmínkou číslo jedna bylo třeba pro obnovu krovu sehnat původní dřevinu, a to je jedle bělokorá. V současné době je jedle bělokorá zastoupena v našich lesích pouze jedním procentem. Jako zázrakem se v loňském roce podařilo zajistit jedli v lokalitě Luckých Chvalovic ve středočeském kraji.Těžba proběhla v polovině měsíce ledna 2019 a poté byla převezena do Litoměřic. V objektu bývalých ženijních kasáren proběhlo odkornění a byla zahájena stavba vorových tabulí.Pro technologický postup máčení v mrtvé vodě – rybniční, byly svázány čtyřivorové tabule v délkách čtyři metry a šíře dva metry. Pro máčení byl zvolen systém vázání rádlování (drátem).Pro technologický postup plavení v živé vodě- tekoucí řeka Labe, bylo svázánopět vorových tabulí v délkách - předák osm metrů, slabák čtyři metry, třeťák šest metrů, čtvrťák šest metrů a zadák v délce osmi metrů.Vorové tabule byly svázány dobovým způsobem, pouze z důvodu převozu na řekubyly houžve nahrazeny provazem.Dle plaveckého názvosloví lze na tabulích vidět- oušení a vořiny v čele tabule, žabky, stluky, ližiny, nožice, veslo vrátenské, veslo pacholčí, veslo ve slabejch či opačinu, mezi předákem a slabákem je vejpona. Na třeťáku je zřízeno ohniště, na zadáku se nachází brzda zvaná šrek. Brzda-šrek se skládá z válců, ližin, jehly škouly a psa. V současné době jsou již ponořeny čtyři vorové tabule v návesním rybníku v obci Zahořany /východně, sedm kilometrů od Litoměřic/. Vorové tabule pro plavení jsou zatím na suchu. Jedná se pouze o vyřízení a domluvu s plavební správou v Děčíně. Předpokládáme, že do řeky Labe se tabule uloží v termínu 5. -10. května 2019. Na řece budou uvázány v podjezí zdymadel v obci České Kopisty až do poloviny měsíce července, a poté budou splaveny do náplavky lodního náměstí na pravém břehu Labe v Litoměřicích. Poté budou vory rozebrány a převezeny na Litoměřické náměstí a zde budou tesány jednotlivé prvky do krovu kalicha.Otesané trámy budou převezeny do provětrávané haly a zde budou uskladněny jeden rok. V druhé polovině roku 2020 bude zahájena celková rekonstrukce.

Zajímavé realizace z minulosti:
 
Záchrana kostela svaté Kateřiny v obci Dolní Podluží.Odstranění havarijního stavu stropu a krovu.
Záchrana kostela svatého Václava v obci DlažkoviceOdstranění havarijního stavu krovu a sanktusníkové věže.  
Záchrana kostela svatého Antonína Paduánského v obci Milešov pod Milešovku.Odstranění havarijního stavu krovu, vazných trámů, krytiny a sanktusníkové věže.  
Záchrana Glorietu – kasino v zámecké zahradě v obci Milešov pod Milešovkou. Celková obnova ( u nás) nejstaršího mansardového krovu centrální části a rizalitů, střešní krytiny –štípaného smrkového šindele.                                

V roce 2019-21 nás čekají v ústeckém regionu tyto projekty:
                 
Celková obnova krytiny, krovu a sanktusníkové věže kostela svatého Valetina
v Novosedlicích- Teplice.                 
Celková obnova krytiny, krovu hospodářského objektu bývalého ovčína v objektu
 zahrady Cisterciáckého kláštera v Oseku.                
Celková obnova krytiny, krovu, stropu hospodářské budovy v areálu biskupské
 rezidence na dómském pahorku v Litoměřicích.                
Obnova střešní krytiny a krovu nad presbytářem kostela svatého Václava 
v Lovosicích.                    
Obnova uliční a dvorní fasády, střešní krytiny a krovu na měšťanském domě 
v památkové rezervaci  Litoměřice.                                                               
Celková obnova dvorní pavlače v městské památkové rezervaci Litoměřice.
                                
Obnova křížových a valených kleneb v bývalé venkovské hospodářské usedlosti
 v obci Chudoslavice.                                                                                                                         


Zdeněk Oravec
      
                 
přednosta Ústeckého regionu Cechu KPT ČR                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              

Navsteva_regionu_K_Vary_v_Usteckem_regionu.doc