30.04.2020

ROZHLEDNA - Ústecký region - pan Andráš

Když člen Cechu dělá svou práci srdcem V Českém středohoří vyrostla nová atrakce, kterou je rozhledna na Lucemburkově kopci. Vypíná se ve výšce 550 m n. m. nad Malečovem a z jejího nejvyššího patra uvidíte nejen České středohoří, ale i Děčínskou...

11.02.2020

Výstava Střechy Praha 2020

Stánek Cechu fungoval opět jako poradenské centrum. Ukázky řemesla - Střední odborná škola Jarov, Střední škola řemeslná Jaroměř, Tesařství, truhlářství Šnajdr, Vinkler obchodní s.r.o. a NSQ s.r.o. - přírodní břidlice.

Střechy Praha

Aktuální informace

26.11.2019

Střechařská konference PRAHA 2019 byla opět úspěšná!!!

Ve středu 20. listopadu 2019 proběhla už pošesté konference, kterou pořádá Řemeslná rada Cechu KPT ČR, tentokrát na téma „Minulost a budoucnost inovací střech“, aneb „Podělme se o zkušenosti a dělejme věci lépe“. Místem konání byla tradičně Střední odborná škola Jarov v Praze.V deset byl sál plný a vše mohlo začít. Všechny přítomné přišel pozdravit pan Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy na Jarově. První se ujal  slova pan Tomáš Pazdera z firmy  STŘECHY COMAX a věnoval se tématu revitalizace sendvičových panelů. Dřívější systémy jako Feal, Kord nebo Boletické panely doporučoval nahradit sendvičovými panely z jejich produkce. Představil různé varianty řešení a připomenul důležitost vyřešení detailů. Pro realizační firmy mohly být zajímavé i příklady použití těchto panelů pro rodinné domy, které dobu realizace zkracují na 10 dní. Jen tak málo stačí, aby byl dům opláštěn, navíc bez tepelných mostů. Novinkou v sortimentu jsou tzv. mikrosystémy – bezzákladové stavební moduly se sendvičovým opláštění a s rozměry 3x3 m, které stačí osadit na terén a začít využívat jako chatky či pomocné objekty. Další přednáškou navázal  pan Jakub Dressler ze firmy BRAMAC střešní systémy spol.s.r.o. a sympatická byla už jeho úvodní teze, že veškerý vývoj ve firmě je podřízen tomu, aby byl akceptovatelný pokrývači. Špičkový výrobek, který řemeslník nebude umět použít, nemá smysl. Ve svém vystoupení pak připomenul celý sortiment od tradičních betonových tašek, přes pálené tašky až po plechové šablony Decra a nadkrokevní izolace. U všech zmínil jejich přednosti i slabší stránky, tak aby se v nabídce všichni dobře orientovali. Představil i novinky, nejprve nový materiál pro střešní doplňky ASA (akrylonitrid/styren/akrylát), který nahradil dřívější PVC. Jeho hlavní předností je dlouhodobá barevná stálost. Dalšími byla prostupová taška pro antény (betonová taška s keramickým nástavcem a plastovou objímkou), nadkrokevní držák pro antény, určený pro nadkrokevní izolace, univerzální hřebenový pás FigaRoll plus, vhodný pro jakoukoliv tašku, hliníkový větrací pás u okapu (deformuje se méně než běžně používané pásy z plastů) a také službu Bramac Scan (satelitní zaměření stávajících střech u rekonstrukcí).Z tsunami informací o materiálech vytrhl posluchače svou přednáškou pan Ing. Jiří Slapnička z firmy Prefa Aluminiumprodukte s.r.o., když na fotkách představil dva objekty  s krytinou Prefa. Oba se nacházejí v extrémních větrných podmínkách (alpský hřeben a vysoká kostelní věž ve Vídni) a tomu musely být přizpůsobena pokládky krytiny i fasádního obkladu. Záběry z realizací nenechaly nikoho na pochybách, že to byla práce, kde nestačila jen řemeslná zručnost, ale byly potřeba i technické znalosti a zkušenosti. Z ranku tepelné techniky bylo vystoupení pana Ing. Arch  Luďka Kováře z firmy PUREN Gmbh, který připomenul, že od nového roku začíná platit požadavek na stavění nulových domů (Upas20 = 0,10 W/m2K), na rozdíl od dosavadního nízkoenergetického stavění (U = 0,16 W/m2K). S tím, jak budou stoupat tloušťky izolací, bude stoupat i vliv tepelných mostů. Netěsnost, která byla při nižší tloušťce TI nevýznamná, bude nově hrát zásadní roli. Proto by u naceňování prací neměly být podceněny detaily, jejichž dokonalé utěsnění je mnohdy velmi pracné. Realizátorům také připomenul, že si mají dávat pozor na projekty, které u nadkrokevní izolace uvádějí pouze požadavek na materiál PIR. Panely z tohoto materiálu mohou být totiž difúzně otevřené nebo uzavřené (podle dalších aplikovaných vrstev), a právě to je rozhodující při volbě správného typu. Nadkrokevního zateplení se týkaly i další praktické rady, například jak správně izolovat střešní okno, jak řešit utěsnění kolem komína, jak správně provést nadkrokevní izolaci u štítové zdi nebo připomenutí, že krokve musejí být ukončeny na pozednici, jinak nelze dosáhnout žádoucího utěsnění. Poslední apely se týkaly doporučení, aby u kalkulace bylo vždy uvedeno, že byla zpracována na základě dodaných podkladů, a také aby realizační firmy vždy k nadkrokevní izolaci požadovaly dodat způsob jejího kotvení.Historii a výrobě pálených tašek se věnoval pan Rudolf Prus ze společnosti Wienerberger s.r.o. - Tondach a současně představil žhavou koncernovou novinku – tašku V 11. Navrhlo ji studio Porsche a poprvé ji mohla veřejnost spatřit v listopadu v Rakousku. Oceňovala moderní plochý design s prolisy podobnými těm, jaké známe z autokarosérií. Moderním střešním materiálům – plechovým krytinám se věnoval pan Petr Kulhavý z firmy LINDAB s.r.o. a pan Ing. Martin Link – člen Řemeslné rady Cechu KPT ČR. Přechod z lehké krytiny k těžké střešní konstrukci znamenalo další vystoupení, ve kterém Ing. Jan Matička představil řešení pro šikmé střechy s masivní konstrukcí. Tradiční krov je v něm nahrazen šikmou plochou z betonu, Ytongu, panelů nebo keramických vložek. V našich končinách se jedná zatím o poněkud nezvyklé řešení, které má ale mnoho výhod. Především dobrou akumulaci, která řeší problémy s přehříváním podkroví, požární odolnost, vytvoření vzduchotěsnící vrstvy (nutné v nulovém energetickém standardu), zvukovou neprůzvučnost a eliminaci problémů s hnilobou a dřevokazným hmyzem.  Poslední vystoupení bylo pověstnou třešničkou na dortu, a to když pan  Zdeněk Oravec (přednosta Ústeckého regionu Cechu KPT ČR) vyprávěl o své zkušenosti s plavením dřeva. Město Litoměřice slaví letos 800 let a jako jednu z aktivit v rámci oslav se rozhodlo podpořit opravu významné městské památky dobovými postupy. Co vše se museli naučit, co vše bylo třeba udělat, vyřídit a sehnat než mohly vory s dřevem pro krov vyplout, vyprávěl pan Oravec a s ním také pan Jiří Zdislav Jankovský – plavec, který má vrátenský patent, tedy něco jako řidičák na vor. Jejich napínavé vyprávění doprovázely fotky z celé akce, které nezúčastněným přiblížily aktivitu dnes už neznámou. Naprosto exkluzívní informace, které se v budoucnu jen stěží zopakují, si proto všichni vyslechli se zatajeným dechem. Ti, kteří u toho nebyli a mají zájem se dozvědět víc, mají ještě příležitost. Pan Oravec vystoupí na veletrhu Střechy Praha 2020 (6. - 8. 2. 2020 PVA Expo Praha Letňany) a zde rád odpoví na vše, co vás o tradičních tesařských postupech zajímá! Nebo čtěte článek na www.cech-kpt.cz. Konference se zúčastnila téměř stovka posluchačů, nejen z řad firem z Cechu, ale z široké odborné veřejnosti, protože konference Řemeslné rady Cechu KPT ČR nejsou určeny pouze pro cechovní firmy, ale pro širokou odbornou veřejnost a samozřejmě pro školy. Cech KPT ČRcentrála