19.07.2019

Pasování učňů na tovaryše - zámek Telč - region Vysočina

V pondělí 24. června 2019 přítomné přivítal sám hradní pán Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna a oba pak celé slavnosti přihlíželi. Za zvuku fanfár do sálu vstoupil průvod v čele s patronkou pokrývačů svatou Barborou, následovanou...

10.06.2019

Dárek dětem MŠ Jana Drdy, Příbram VII

Minulý týden Cech KPT ČR předal dětem z mateřské školky Jana Drdy v Příbrami VII domeček na hraní, který  pro ně vyrobil v rámci výstavy Střechy Praha 2019 pan Vlastimil Vinkler / VINKLER obchodní s.r.o./, zároveň poskytl  i dřevo zdrama a pan...

Rok digitálního podnikání
Střechy Praha

Aktuální informace

19.07.2019

Pasování učňů na tovaryše - zámek Telč - region Vysočina

V pondělí 24. června 2019 přítomné přivítal sám hradní pán Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna a oba pak celé slavnosti přihlíželi. Za zvuku fanfár do sálu vstoupil průvod v čele s patronkou pokrývačů svatou Barborou, následovanou pážaty, hodnostáři cechu a představiteli čtyř zainteresovaných škol. Vážnost celé akci dodala přítomnost starosty Telče a zástupců sousedních měst. Mezi hosty mimo jiné nechyběli ani zástupce partnerského Cechu strechárov Slovenska - člen představenstva a krajský cechmistr za Košický kraj Ing. Miloslav Gál s manželkou, opat kláštera Premonstrátů v Nové Říši pan Marian Rudolf Kosík a také čestní členové CKPT Regionu Vysočina - pánové Stanislav Holoubek ,Lubomír Slováček a paní Vlasta Holoubková.
Z rukou ředitelů svých škol žáci nejprve převzali diplomy a následně byli pasováni do stavu tovaryšského. Slavnostní akt pasování provedl cechmistr regionu Vysočina pan Oldřich Svoboda a dostalo se ho patnácti mladým řemeslníkům.  Pasováno bylo 12 tesařů, 1 pokrývač a 2 klempíři.

Doby, kdy se počet pasovaných učňů blížil stovce, jsou nenávratně pryč. Buďme však rádi, že řemeslo zůstalo přitažlivé alespoň pro hrstku mladých. Pokud se mu budou věnovat zodpovědně a s láskou, pak máme všichni naději, že fortel, zručnost a řemeslné dovednosti ani v budoucnosti zcela nevymizí.