07.10.2019

Fotografická soutěž - Cena Cechu KPT ČR

Co nového v cechovní fotografické soutěži…. Je podzim, a to je ten správný čas vyhlásit, jako každoročně, fotografickou soutěž „Cena Cechu KPT ČR“.  Co jsme letos inovovali a jak bude soutěž probíhat? Soutěž samotná se moc nemění, ani pravidla a...

Rok digitálního podnikání
Forum Dřevostavby 2019
Střechy Praha

Aktuální informace

19.07.2019

Pasování učňů na tovaryše - zámek Telč - region Vysočina

V pondělí 24. června 2019 přítomné přivítal sám hradní pán Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna a oba pak celé slavnosti přihlíželi. Za zvuku fanfár do sálu vstoupil průvod v čele s patronkou pokrývačů svatou Barborou, následovanou pážaty, hodnostáři cechu a představiteli čtyř zainteresovaných škol. Vážnost celé akci dodala přítomnost starosty Telče a zástupců sousedních měst. Mezi hosty mimo jiné nechyběli ani zástupce partnerského Cechu strechárov Slovenska - člen představenstva a krajský cechmistr za Košický kraj Ing. Miloslav Gál s manželkou, opat kláštera Premonstrátů v Nové Říši pan Marian Rudolf Kosík a také čestní členové CKPT Regionu Vysočina - pánové Stanislav Holoubek ,Lubomír Slováček a paní Vlasta Holoubková.
Z rukou ředitelů svých škol žáci nejprve převzali diplomy a následně byli pasováni do stavu tovaryšského. Slavnostní akt pasování provedl cechmistr regionu Vysočina pan Oldřich Svoboda a dostalo se ho patnácti mladým řemeslníkům.  Pasováno bylo 12 tesařů, 1 pokrývač a 2 klempíři.

Doby, kdy se počet pasovaných učňů blížil stovce, jsou nenávratně pryč. Buďme však rádi, že řemeslo zůstalo přitažlivé alespoň pro hrstku mladých. Pokud se mu budou věnovat zodpovědně a s láskou, pak máme všichni naději, že fortel, zručnost a řemeslné dovednosti ani v budoucnosti zcela nevymizí.