30.04.2020

ROZHLEDNA - Ústecký region - pan Andráš

Když člen Cechu dělá svou práci srdcem V Českém středohoří vyrostla nová atrakce, kterou je rozhledna na Lucemburkově kopci. Vypíná se ve výšce 550 m n. m. nad Malečovem a z jejího nejvyššího patra uvidíte nejen České středohoří, ale i Děčínskou...

11.02.2020

Výstava Střechy Praha 2020

Stánek Cechu fungoval opět jako poradenské centrum. Ukázky řemesla - Střední odborná škola Jarov, Střední škola řemeslná Jaroměř, Tesařství, truhlářství Šnajdr, Vinkler obchodní s.r.o. a NSQ s.r.o. - přírodní břidlice.

Střechy Praha

Aktuální informace

19.07.2019

Pasování učňů na tovaryše - zámek Telč - region Vysočina

V pondělí 24. června 2019 přítomné přivítal sám hradní pán Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou z Valdštejna a oba pak celé slavnosti přihlíželi. Za zvuku fanfár do sálu vstoupil průvod v čele s patronkou pokrývačů svatou Barborou, následovanou pážaty, hodnostáři cechu a představiteli čtyř zainteresovaných škol. Vážnost celé akci dodala přítomnost starosty Telče a zástupců sousedních měst. Mezi hosty mimo jiné nechyběli ani zástupce partnerského Cechu strechárov Slovenska - člen představenstva a krajský cechmistr za Košický kraj Ing. Miloslav Gál s manželkou, opat kláštera Premonstrátů v Nové Říši pan Marian Rudolf Kosík a také čestní členové CKPT Regionu Vysočina - pánové Stanislav Holoubek ,Lubomír Slováček a paní Vlasta Holoubková.
Z rukou ředitelů svých škol žáci nejprve převzali diplomy a následně byli pasováni do stavu tovaryšského. Slavnostní akt pasování provedl cechmistr regionu Vysočina pan Oldřich Svoboda a dostalo se ho patnácti mladým řemeslníkům.  Pasováno bylo 12 tesařů, 1 pokrývač a 2 klempíři.

Doby, kdy se počet pasovaných učňů blížil stovce, jsou nenávratně pryč. Buďme však rádi, že řemeslo zůstalo přitažlivé alespoň pro hrstku mladých. Pokud se mu budou věnovat zodpovědně a s láskou, pak máme všichni naději, že fortel, zručnost a řemeslné dovednosti ani v budoucnosti zcela nevymizí.